Những điều mất lịch sự ở quán cà phê

 Có nhiều Những điều mất lịch sự ở quán cà phê mà bạn có thể gặp thường xuyên hoặc đôi khi đã gặp phải.  • Không chờ đợi lượt: Nếu quán đông người, hãy chờ đợi lượt cho đến khi nhân viên giao dịch với bạn.
  • Làm ồn ào: Tránh động đậy quá mức, đặc biệt là nếu quán đang yên tĩnh.
  • Điện thoại di động: Tránh cuộc trò chuyện dài qua điện thoại, đặc biệt là nếu bạn đang ngồi gần người khác.
  • Điều chỉnh bàn ghế: Nếu bạn cần thay đổi vị trí, hãy hỏi nhân viên trước.
  • Đặt chân lên ghế: Điều này không chỉ là không lịch sự mà còn không vệ sinh.
  • Đổ rác ra ngoài: Hãy đảm bảo rằng bạn đặt rác vào thùng rác sau khi sử dụng.
  • Đặt túi hoặc đồ cá nhân lên bàn: Điều này có thể làm mất trật tự và không gian cho người khác.
  • Để lại bàn mà không gấp ghế: Điều này có thể gây khó khăn cho nhân viên khi làm sạch.
  • Tán tỉnh nhân viên: Điều này không chỉ không lịch sự mà còn làm phiền người khác.
  • Chia sẻ bàn: Nếu bạn đến một quán cà phê bàn không có sẵn, hãy hỏi nhân viên trước khi tự mình chia sẻ bàn với người khác.

Lưu ý rằng những hành vi này có thể phụ thuộc vào quy tắc và quy định cụ thể của từng quán cà phê.

Nhận xét