Các thương hiệu cafe tại Việt Nam

 Các thương hiệu cafe tại Việt Nam bao gồm các thương hiệu cà phê nổi tiếng, bên cạch đó các thương hiệu đang xây dựng.Các thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam với hệ thống rộng khắp

  •  Starbucks
  • Highlands Coffee
  • The Coffee House
  • Phúc Long
  • Trung Nguyên Legend
  • Phuc Long
  • Cộng Caphe
Bên cạnh đó các quán cà phê truyền thống luôn mang một đặc sắc riêng của Việt Nam, thu hút một lượng khách đến quán cà phê.


Nhận xét