Những phụ huynh để con làm ồn tại quán cà phê

 Những phụ huynh để con làm ồn tại quán cà phê điều này có thể gây ra nhiều vấn đề tại quán cà phê.   • Quấy rối cho người khác: Con bạn có thể làm phiền hoặc gây rối cho khách hàng khác đang ở quán cà phê, đặc biệt là nếu con bạn làm ồn ào hoặc gây ra tình huống không lịch sự.
  • Gây ra rắc rối cho nhân viên: Con bạn có thể làm nhân viên phải dành nhiều thời gian hơn để giải quyết vấn đề, và điều này có thể tạo ra một môi trường không tốt cho người khác.
  • Gây ra rắc rối cho bạn: Nếu con bạn làm ồn ào hoặc gây ra tình huống không lịch sự, bạn có thể bị nhân viên hoặc quản lý yêu cầu rời khỏi quán cà phê, hoặc bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho hành động của con bạn.
  • Gây ra rắc rối cho chính con bạn: Nếu con bạn không tuân thủ quy tắc và quy định của quán cà phê, hành vi của con bạn có thể gây ra hậu quả không mong muốn cho con bạn.

Nếu bạn muốn đem con bạn đến quán cà phê, hãy đảm bảo rằng con bạn tuân thủ quy tắc và quy định của quán cà phê, và hãy giữ cho con bạn ở trong tình trạng tốt nhất có thể.

Nhận xét